Tuts

Oprichter
Forumleiding
Admin
Om een nieuw aangeschafte harde schijf te kunnen gebruiken, dient u deze eerst op te delen in partities en vervolgens te formatteren. Gaat u dit doen met een bestaande schijf, besef dan goed dat alle informatie zal worden verwijderd. Gegevens welke bewaard moeten blijven zult u dus op een ander medium op moeten slaan.

Om uw harde schijf op te delen in partities gebruikt u het programma 'fdisk.exe'. U start dit programma vanaf de opstartdiskette met de toevoeging van de schijf welke opgedeeld moet worden, dus bijvoorbeeld: 'fdisk c:' zal de c:-schijf opdelen.

De eerste partitie is de primaire DOS partitie (uw c:-schijf). De tweede partitie bestaat uit de resterende ruimte nadat de primaire partitie is aangemaakt. Wanneer fdisk heeft gestart zal u eerst een primaire partitie aan moeten maken. U kunt er voor kiezen van de gehele c:-schijf de primaire partitie te maken of slechts gedeeltelijk. Vervolgens zult u de partitie moeten activeren. Nadat de schijf is opgedeeld zult u de computer opnieuw op moeten starten. U kunt de schijf nog niet benaderen, omdat deze nog geformatteerd dient te worden.

Om de harde schijf te formatteren voert u vanaf de opstartdiskette (a:) in: 'format c: /s'. In dit voorbeeld zal c:-schijf zal worden geformatteerd. U zult begrijpen dat bij een andere schijf ook een andere letteraanduding opgegeven moet worden (bijv. wanneer u de d:-schijf wilt formatteren, geeft u op 'format d:'). Met de toevoeging '/s' geeft u aan dat de schijf 'bootable' is. Dus bij aanzetten van de computer moet er vanaf deze harde schijf opgestart worden. Gebruik deze toevoeging alleen waneer u de c:-schijf formatteert en niet bij bv. een d:-schijf of een e:-schijf. Om de juiste systeembestanden op de harde schijf (bv. c:) te zetten, kunt u invoeren 'sys c:'. Start de computer opnieuw op (zonder opstartdiskette) en de nieuwe schijf zal worden herkent.
 
Bovenaan Onderaan