Rufus

Rufus 3.20

Enkel Leden kunnen Downloaden, maak je gratis Lid.

 
Schakel toepasselijke Windows User Experience-opties in voor Windows 10
Onthoud de laatste selectie van Windows User Experience tussen sessies
Automatische aanmaak van lokale accounts en duplicatie van regionale opties toevoegen
(NB: Dit is beperkt tot het aanmaken van een account met dezelfde naam als de huidige gebruiker en met een leeg wachtwoord dat de gebruiker zal worden gevraagd te wijzigen na de eerste keer opnieuw opstarten)
Een tijdelijke oplossing toevoegen voor ISO's die een symbolische syslinux-link hebben naar /isolinux/ (Knoppix)
Keer waar mogelijk terug naar offline invoeging van registersleutels voor de TPM/SB/RAM-bypass
Verwijder opslagbypass, aangezien dit een nepbypass is die niets doet
Verbeter de BIOS-compatibiliteit bij het weergeven van het waarschuwingsbericht "UEFI boot only"
Fix Windows User Experience-dialoogvenster dat twee keer verschijnt voor Windows To Go
Fix Windows User Experience-opties worden niet toegepast voor ARM64
Fix Microsoft Account bypass wordt niet toegepast tenzij TPM/SB/RAM bypass is geselecteerd
Repareer overijverige detectie van GRUB2-bootloaders met niet-standaard voorvoegsels
Normaal publiceren we géén Beta versies, maar deze bevat een paar nieuwigheden die van waarde kunnen zijn, meer bepaald m.b.t. het installeren van Windows 11 op systemen die niet door MS worden ondersteund én het omzeilen van de noodzaak om te installeren onder een MS Account.

Rufus 3.20 Beta changelog:
 • Enable applicable Windows User Experience options for Windows 10
 • Make Windows User Experience options persist between sessions
 • Add automatic local account creation and regional options duplication
 • (NB: This is limited to creating an account with the same name as the current user and with an empty password that the user will be prompted to change after first reboot)
 • Add a workaround for ISOs that have a syslinux symbolic link to /isolinux/ (Knoppix)
 • Revert to offline insertion of registry keys for the TPM/SB/RAM bypass where possible (#1971)
 • Remove storage bypass, since this is a bogus bypass that doesn't do anything (#1990)
 • Improve BIOS compatibility when displaying the "UEFI boot only" alert message
 • Fix Windows User Experience dialog appearing twice for Windows To Go (#1968)
 • Fix Windows User Experience options not being applied for ARM64 (#1996)
 • Fix Microsoft Account bypass not being applied unless TPM/SB/RAM bypass is selected (#1981)
Add a new selection dialog for Windows 11 setup customization:
 • Secure Boot and TPM bypass have now been moved to this dialog
 • Also allows to bypass the mandatory requirement for a Microsoft account with Windows 11 22H2
 • (NB: Network MUST be temporarily disabled or unplugged for the local account creation to be proposed)
 • Also add an option to skip all collection questions (Sets all answers to "Don't allow")
 • Also add an option for setting internal drives offline with Windows To Go
Note: These customization options are only proposed when using a Windows 11 image.

Other changes:
 • Add support for distros using a nonstandard GRUB 2.0 prefix directory (openSUSE Live, GeckoLinux)
 • Add the ability to ignore USBs (See here for details)
 • Change drive listing to always list in increasing order of size
 • Update exceptions needed by Red Hat and derivatives for the 9.x releases
 • Update UEFI:NTFS drivers to latest
 • Reassign a letter for drives written in DD mode that don't have an ESP (e.g. CoreELEC)
 • Fix Windows refusing to mount Linux MBR partitions on FIXED drives
 • Fix support for multiextent files when Joliet is in use
 • Fix DLL sideloading kwetsbaarheden (#1838, #1877)
 • Fix ISO → ESP creatie bij het gebruik van Windows 11 (#1855)
 • Fix een probleem in de netwerk detectie als de DHCP service is uitgeschakeld (#1801)
 • Update FreeDOS naar versie 1.3
 • Toevoegen van bypass voor Windows 11, beperkingen in geval van in-place upgrade
 • Toevoegen van Miracle Linux 8 aan de lijst van Red Hat uitzonderingen (#1866)
 • Andere, diverse en interne verbeteringen en correcties
Wijzigingen in versie 3.17:

Fix MBR wordt niet correct gewist
Fix commandline hogger wordt niet verwijderd bij afsluiten
Verbeter de ReFS-afhandeling voor platforms die dit ondersteunen
Update UEFI:NTFS naar de nieuwste versie en verwijder de Secure Boot-melding aangezien deze versie Secure Boot- ondertekend is
Update Grub4DOS naar de nieuwste
Wijzigingen in versie 3.16:

Ondersteuning voor ISO-modus voor Red Hat 8.2+ en derivaten repareren
BIOS-opstartondersteuning voor Arch-derivaten repareren
Verwijdering van enkele opstartitems voor Ubuntu-derivaten repareren
Fix log wordt niet opgeslagen bij afsluiten
Voeg Windows 11 "Uitgebreide" installatieondersteuning toe (schakelt TPM/Secure Boot/RAM-vereisten uit)
UEFI Shell ISO-downloads toevoegen
Ondersteuning toevoegen voor Intel NUC-kaartlezers
Ondersteuning voor Windows 11 verbeteren
Rapportage over Windows-versies verbeteren
Versnel het wissen van MBR/GPT
Wijzigingen in versie 3.15:

Update GRUB naar versie 2.06
Ondersteuning toevoegen voor .vtsi-bestanden (Ventoy Sparse Image, met dank aan longpanda/ventoy)
Tijdelijke oplossing voor openSUSE Live ISO's toevoegen
Verplaats de standaard app-map naar %LocalAppData%\Rufus\ en sla daar altijd een log op bij afsluiten
Fix AppStore-versie van Rufus die gedownloade bestanden niet kan opslaan
Oplossing voor het niet openen van Syslinux/GRUB-bestanden wanneer Rufus zich in de root van een schijf bevindt
Voorkom het aanmaken van systeemvolume-informatie over ESP's geschreven in DD-modus
Toewijzing van stationsletters aan de UEFI:NTFS-partitie voorkomen
Voorkom aanhoudende fouten bij het maken van partities vanwege de grootte
Wnhance veiligheidscontroles voordat u het Fido ISO-downloadscript uitvoert
Andere interne fixes en verbeteringen
Veranderingen in versie 3.13:

Voeg een cheat-modus Alt-M toe om schijfkopieën te accepteren zonder een opstartmarkering
Voeg de voortgang van de selectiekader toe aan het taakbalkpictogram
Voeg nulstelling / voortgang van het schrijven van afbeeldingen toe aan het logboek
Schakel over naar het gebruik van 0x55 en 0xAA in plaats van 0x00 en 0xFF voor low-pass badblock-controle
Schakel over naar het gebruik van nep- / fabrikanteenheden bij het berekenen van het standaardlabel
Herstel veelvuldige schrijfpogingen bij fout bij het schrijven van een schijfkopie
Omzeil de hopeloze afhandeling van Windows met verwisselbare schijven die een ESP bevatten
Verbeter het aan- en afkoppelen van volumes
Update UEFI: NTFS-bestandssysteemstuurprogramma's naar versie 1.7
Andere interne fixes en verbeteringen (VDS, foutrapportage, etc.)

1606026676382.png
Veranderingen in versie 3.12:

Schakel directe levering van install.wim / install.esd voor Windows To Go in
Verplaats Windows To Go ESP naar het begin van de schijf, op systemen die dit toestaan
Dwing een minimale volumegrootte van 256 MB af voor ext2 / ext3-partities
Versnel het scannen van ISO's met veel diepe Rock Ridge-directoryvermeldingen
Herstel detectie van GRUB-versie en update ingesloten GRUB voor Ubuntu 20.10-ondersteuning
Bevestig gebruikersinterfacelabels voor toegankelijkheid
Omzeil een Windows-bug waarbij de verkeerde stationsletter kan worden geretourneerd
Wijzigingen in versie 3.11:

Voeg Rock Ridge deep directory-ondersteuning toe
Voeg een optie toe om kleine ISO's naar een ESP te schrijven (alleen GPT)
Voeg een cheat-modus toe (Ctrl + Select) om inhoud uit een extra zip-archief bovenop de ISO te extraheren
Voeg een cheat-modus (Alt + G) toe om de lijst met virtuele harde schijven uit te schakelen
Voeg een cheat-modus toe (Alt + P) om een GPT ESP naar basisgegevens te schakelen (alleen Windows 10)
Herstel een onjuist x86 32-bits NTFS-stuurprogramma dat wordt gebruikt voor UEFI: NTFS
Verbeter UEFI: NTFS-compatibiliteit met oudere UEFI-firmwares
Verbeter de opstarttijd door de ISO-downloadfunctiecontrole op de achtergrond uit te voeren
Verwijder het opstartscherm van Ubuntu voor persistente UEFI-schijven
Schakel ASLR in voor het uitvoerbare Rufus
Bovenaan Onderaan