Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird 102.7.0

Enkel Leden kunnen Downloaden, maak je gratis Lid.

 
Wat is er nieuw in Thunderbird 102.7.0:

* Enterprise-beleid ondersteunt nu Thunderbird-specifieke voorkeuren

Hersteld

* Microsoft hosted e-mail gebruikers moeten mogelijk opnieuw authenticeren met OAuth2; goedkeuring van de beheerder kan nodig zijn, afhankelijk van het lokale beleid.
* Gelokaliseerde builds en langpacks gebruiken nu de "comm-l10n" repository; downstream builds die officiële langpacks gebruiken zouden geen wijzigingen moeten aanbrengen.
* Te veel mappen open bij het opstarten veroorzaakte verlies van MSF bestanden.
* Het kopiëren van een e-mail van een lokale map naar een andere lokale map veroorzaakte soms de fout "Een andere bewerking gebruikt de map" onder Windows 7.
* E-mail adres pil toegestaan voor onjuist geformatteerde e-mailadressen
* Het maken van veiligheidsuitzonderingen voor berichten die worden verzonden met een zelfondertekend certificaat mislukt als de hostnaam hoofdletters bevat.
* S/MIME certificaat verificatie was onbetaalbaar traag
* OpenPGP-sleutelimport mislukte voor sleutelblokken met opmerkingen die Unicode-tekens bevatten
* Zijbalk van chatgesprek was onder bepaalde omstandigheden te breed, waardoor scrollbalk onbruikbaar werd
* Op Mac verwijderde het verwijderen van gebeurtenissen uit het deelvenster Vandaag met de "Backspace"-toets geselecteerde berichten.
* Diverse beveiligingsoplossingen

Bekende problemen

OAuth2-verificatie werkt niet voor Microsoft 365 Enterprise-accounts
Oplossingen

Externe inhoud is niet geladen in door de gebruiker gedefinieerde handtekeningen
Add-ons die nieuwe actieknoppen toevoegden, werden niet getoond voor add-on-upgrades, waardoor ze moesten worden verwijderd en opnieuw moesten worden geïnstalleerd
Diverse stabiliteitsverbeteringen
Oplossingen

Het importeren van geheime OpenPGP-sleutels is mislukt toen de openbare sleutel met de openbare subsleutel al aanwezig was
Berichtindexbestanden zijn ten onrechte verwijderd toen er te veel mappen waren geopend
Thunderbird heeft soms onjuist geformatteerde gesynchroniseerde vCards
Terugkerende gebeurtenissen werden niet weergegeven na een bepaald aantal herhalingen
Cookies die zijn verwijderd uit het dialoogvenster "Cookies weergeven", zijn niet daadwerkelijk verwijderd
Gepauzeerde RSS-feeds hebben updates niet echt gepauzeerd
Diverse visuele en UX-verbeteringen
Veranderingen

API-updates voor e-mailextensies. Zie Mail Extension API Docs.

Oplossingen

"Copy to again" menu-item was niet aanwezig na het kopiëren van bericht naar map met Unicode-naam op Unicode-enabled IMAP-server
De datumkiezer voor de kalender werd weergegeven achter het venster "Later verzenden".
Veranderingen

De knop "Adresboek" in Account Central maakt nu een CardDAV-adresboek aan in plaats van een lokaal adresboek

reparaties

Berichten die zijn opgehaald van de POP-server in de modus Alleen kopteksten ophalen, verdwenen wanneer ze door filteractie naar een andere map werden verplaatst
Thunderbird heeft lokaal verwijderde berichten opnieuw gedownload van een POP-server wanneer "Berichten op server achterlaten" en "Totdat ik ze verwijder" waren ingeschakeld
Er kunnen meerdere wachtwoordvragen voor hetzelfde POP-account worden weergegeven
IMAP-verificatie mislukt bij de volgende keer opstarten als de map ImapMail door de gebruiker is verwijderd
Het ophalen van wachtwoorden voor geverifieerde NNTP-accounts kan mislukken vanwege verouderde voorkeuren in een gebruikersprofiel bij elke opstart
Volgende ophalen n Berichten haalden niet consistent alle berichten op die werden gevraagd van de NNTP-server
Knop Berichten ophalen kan geen berichten ophalen van de NNTP-server als de hoofdmap niet is geselecteerd
Thunderbird-tekstbranding kwam niet altijd overeen met de landinstelling van de gelokaliseerde build
Thunderbird-installatieprogramma en Thunderbird-updater hebben Windows-snelkoppelingen met verschillende namen gemaakt
LDAP-zoekfilters werken niet met niet-ASCII-tekens
De markering 'Vandaag' in de kalendermaandweergave is niet bijgewerkt na de datumwijziging om middernacht
 • Thunderbird will now catch and report errors parsing vCards that contain incorrectly formatted dates
 • Dynamic language switching did not update interface when switched to right-to-left languages
 • Custom header data was discarded after messages were saved as draft and reopened
 • remote command line argument did not work, affecting integration with various applications such as LibreOffice
 • Messages received via some SMS-to-email services could not display images
 • VCards with nickname field set could not be edited
 • Some recurring events were missing from Agenda on first load
 • Download requests for remote ICS calendars incorrectly set "Accept" header to text/xml
 • Monthly events created on the 31st of a month with
 • Various visual and UX improvements
Wat is er nieuw

Optie toegevoegd om het adresboek voor een contactpersoon weer te geven bij gebruik van Alle adresboeken in verticale modus

Veranderingen

Thunderbird zal proberen POP NTLM-authenticatie te gebruiken, zelfs als dit niet wordt geadverteerd door de server
De zijbalken van de Takenlijst en het Vandaag-deelvenster worden niet meer geladen als ze niet zichtbaar zijn

reparaties

Bij het verzenden van een bericht terwijl de pil van een ontvanger werd gewijzigd, werden de wijzigingen niet opgeslagen
Bijnaamkolom was niet beschikbaar in horizontale weergave van adresboek
Organisatiewaarden met meerdere regels werden weergegeven over twee kolommen in de horizontale weergave van het adresboek
Contact-vCard-velden met meerdere waarden, zoals categorieën, zijn bij het opslaan afgekapt
ICS-agendabestanden met een FREEBUSY-eigenschap konden niet worden geïmporteerd
Thunderbird zou blijven hangen als de kalendergebeurtenis het jaar 2035 overschreed
Changes
 • Compose window encryption options now only appear for encryption technologies that have already been configured
 • Number of contacts in currently selected address book now displayed at bottom of Address Book list column
Fixes
 • Password prompt did not include server hostname for POP servers
 • Edit Contact was missing from Contacts sidebar context menus
 • Address Book contact lists cut off display of some characters, the result being unreadable
 • Menu items for dark-themed alarm dialog were invisible on Windows 7
 • Various security fixes
What's new in Thunderbird 102.3.0:

Changes

 • Thunderbird will no longer attempt to import account passwords when importing from another Thunderbird profile in order to prevent profile corruption and permanent data loss.
 • Devtools performance profile will use Thunderbird presets instead of Web Developer presets
Fixes
 • Thunderbird startup performance improvements
 • Saving email source and images failed
 • Error message was shown repeatedly when temporary disk space was full
 • Attaching OpenPGP keys without a set size to non-encrypted messages briefly displayed a size of zero bytes
 • Global Search entry box initially contained "undefined"
 • Delete from POP Server mail filter rule intermittently failed to trigger
 • Connections to POP3 servers without UIDL support failed
 • Pop accounts with "Fetch headers only" set downloaded complete messages if server did not advertise TOP capability
 • "File -> New -> Address Book Contact" from Compose window did not work
 • Attach "My vCard" option in compose window was not available
 • Improved performance of matching a contact to an email address
 • Address book only recognized a contact's first two email addresses
 • Address book search and autocomplete failed if a contact vCard could not be parsed
 • Downloading NNTP messages for offline use failed
 • NNTP client became stuck when connecting to Public-Inbox servers
 • Various visual and UX improvements
 • Various security fixes
Known Issues - Unresolved
 • No dedicated "Department" field in address book
What's new in Thunderbird 102.2.2:

Changes

 • Setting added to change Calendar event double-click action to open Edit Event dialog rather than view only; Set calendar.events.defaultActionEdit to true.
Fixes
 • Running Compact Folders on maildir folders caused a redownload of all messages in the folder
 • Accessing mail folders in profiles with many folders was slow
 • SMTP servers were not always properly initialized, and were not listed in Account Settings
 • APOP authentication unsupported when connecting to POP3 server
 • OpenPGP key discovery failed
 • POP accounts hosted by AOL were not able to authenticate using OAuth2
 • Unable to open context menu in newsgroups header for groups that are not subscribed
Bovenaan Onderaan