Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird 115.11.0

Enkel Leden kunnen Downloaden, maak je gratis Lid.

 
Oplossingen

Splitspijl tussen takenlijst en taakbeschrijving gedroeg zich niet zoals verwacht
Het dialoogvenster Deelnemers aan agenda-evenement had rijen met een verkeerd formaat
Beveiligingsoplossingen
Oplossingen

Oude geheime OpenPGP-sleutels konden onder bepaalde omstandigheden niet worden gebruikt om berichten te decoderen
Beveiligingsoplossingen

Beveiligingsproblemen verholpen in Thunderbird

Oplossingen

Pop-up "Zoeken in de directory naar certificaten van ontvangers" kan het opstelvenster blokkeren als "S/MIME-herinnering" is ingeschakeld en een LDAP-adresboek gebruikt
Sommige elementen gebruikten nog steeds animaties met de instelling "geeft de voorkeur aan verminderde beweging".
Visuele en themaverbeteringen
Beveiligingsoplossingen
Veranderingen

Nieuwe berichten zullen automatisch S/MIME selecteren indien geconfigureerd en OpenPGP niet

Oplossingen

Kalendergebeurtenissen met tijdzone America/Mexico_City onjuist toegepaste zomertijd
Beveiligingsoplossingen
Oplossingen

Melding over de gewijzigde OpenPGP-sleutel van een afzender was niet direct zichtbaar
Het dialoogvenster TLS-certificaat negeren verscheen niet bij het ophalen van berichten via IMAP met behulp van het contextmenu "Berichten ophalen".
Spellingcontrolewoordenboeken ontbraken in gelokaliseerde Thunderbird-builds die deze hadden moeten bevatten
Knopinfo voor de agendaschakelaar "Toon/Verberg" werd niet weergegeven
Diverse beveiligingsoplossingen
Nieuw

* Optie toegevoegd om RNP-bibliotheek te bouwen met OpenSSL backend (gebruik "--with-librnp-backend=openssl" configureeroptie).

Wijzigingen

* Thunderbird waarschuwt de gebruiker nu dat OpenPGP is uitgeschakeld als de RNP-bibliotheek verouderd is of ontbreekt.

Fixes

* "Get Messages" haalde geen berichten op van Gmail accounts die een lokale map als uitgestelde inbox gebruikten
* Diverse visuele en UX-verbeteringen
* Diverse beveiligingsoplossingen

Bekende problemen

Source strings voor gelokaliseerde builds niet geüpload naar FTP zoals verwacht
Wat is er nieuw in Thunderbird 102.7.0:

* Enterprise-beleid ondersteunt nu Thunderbird-specifieke voorkeuren

Hersteld

* Microsoft hosted e-mail gebruikers moeten mogelijk opnieuw authenticeren met OAuth2; goedkeuring van de beheerder kan nodig zijn, afhankelijk van het lokale beleid.
* Gelokaliseerde builds en langpacks gebruiken nu de "comm-l10n" repository; downstream builds die officiële langpacks gebruiken zouden geen wijzigingen moeten aanbrengen.
* Te veel mappen open bij het opstarten veroorzaakte verlies van MSF bestanden.
* Het kopiëren van een e-mail van een lokale map naar een andere lokale map veroorzaakte soms de fout "Een andere bewerking gebruikt de map" onder Windows 7.
* E-mail adres pil toegestaan voor onjuist geformatteerde e-mailadressen
* Het maken van veiligheidsuitzonderingen voor berichten die worden verzonden met een zelfondertekend certificaat mislukt als de hostnaam hoofdletters bevat.
* S/MIME certificaat verificatie was onbetaalbaar traag
* OpenPGP-sleutelimport mislukte voor sleutelblokken met opmerkingen die Unicode-tekens bevatten
* Zijbalk van chatgesprek was onder bepaalde omstandigheden te breed, waardoor scrollbalk onbruikbaar werd
* Op Mac verwijderde het verwijderen van gebeurtenissen uit het deelvenster Vandaag met de "Backspace"-toets geselecteerde berichten.
* Diverse beveiligingsoplossingen

Bekende problemen

OAuth2-verificatie werkt niet voor Microsoft 365 Enterprise-accounts
Oplossingen

Externe inhoud is niet geladen in door de gebruiker gedefinieerde handtekeningen
Add-ons die nieuwe actieknoppen toevoegden, werden niet getoond voor add-on-upgrades, waardoor ze moesten worden verwijderd en opnieuw moesten worden geïnstalleerd
Diverse stabiliteitsverbeteringen
Oplossingen

Het importeren van geheime OpenPGP-sleutels is mislukt toen de openbare sleutel met de openbare subsleutel al aanwezig was
Berichtindexbestanden zijn ten onrechte verwijderd toen er te veel mappen waren geopend
Thunderbird heeft soms onjuist geformatteerde gesynchroniseerde vCards
Terugkerende gebeurtenissen werden niet weergegeven na een bepaald aantal herhalingen
Cookies die zijn verwijderd uit het dialoogvenster "Cookies weergeven", zijn niet daadwerkelijk verwijderd
Gepauzeerde RSS-feeds hebben updates niet echt gepauzeerd
Diverse visuele en UX-verbeteringen
Terug
Bovenaan Onderaan