Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird 78.10.2

Geen toestemming om te downloaden
Wat is er nieuw in 78.10.2 :

- GEMAAKT. Het importeren van een adresboek uit een CSV-bestand leverde altijd een fout op
- GEMAAKT. Beveiligingsinformatie voor S / MIME-berichten werd niet correct weergegeven voordat een concept werd opgeslagen
- GEMAAKT. Kalender: FileLink UI-fixes voor Caldav-kalenders
- GEMAAKT. Terugkerende taken werden altijd als onvolledig aangemerkt; kan geen filters gebruiken
- GEMAAKT. Verschillende UI-widgets werken niet
- GEMAAKT. Donkere thema-verbeteringen
- GEMAAKT. Extensiebeheer ontbrak de link naar de webpagina voor add-onondersteuning
- GEMAAKT. Diverse beveiligingsoplossingen
Nieuw:

Ondersteuning van aliassen van ontvangers voor OpenPGP-codering.

Oplossingen:

De sleutel- en handtekening gedeelten van de berichtbeveiligingspop-up op een ontvangen bericht konden niet worden geselecteerd voor kopiëren / plakken.
Diverse UX- en thema-verbeteringen
Diverse beveiligingsoplossingen
Oplossingen:

Er kwam geen nieuwe e-mailmelding voor nieuw binnengekomen berichten als eerder ontvangen e-mail ongelezen was
Directory voor het opslaan van meerdere bijlagen werd niet onthouden tussen het opslaan
Het openen van een bericht vanaf de opdrachtregel met "-mail" is mislukt
Bij de automatische accountconfiguratie werden het e-mailadres en de weergavenaam van de provider niet gebruikt
Nieuw toegevoegde identiteiten werden pas in de accountmanager vermeld nadat deze werd gesloten en heropend
Accountprovisioner verwerkt UTF-8-gegevens niet correct
Als u een groot bericht naar een IMAP-server kopieert, wordt er soms voortijdig een time-outfout weergegeven
OpenPGP: verschillende fouten bij het importeren van sleutels
OpenPGP: Voor openbare sleutels die aan een uitgaande e-mail zijn toegevoegd, is geen "Inhoudsbeschrijving" ingesteld
Adresboek: CardDAV-synchronisatiefouten werden niet opnieuw geprobeerd totdat Thunderbird opnieuw werd opgestart
Agenda: als u de cachemodus van een CalDAV-agenda-verbinding wijzigt, raakt de gebruikersnaam van het account verloren
Kalender: add-on-kalenders waren soms niet zichtbaar na opnieuw opstarten
Kalender: het voorbeeld voor een terugkerende taak heeft niet alle beschikbare ruimte in het dialoogvenster gebruikt
Installatieprogramma: de optie om de distributiemap bij de upgrade te behouden, werkte niet
Het importeren van een adresboek uit een CSV-bestand leverde altijd een fout op
Beveiligingsinformatie voor S / MIME-berichten werd niet correct weergegeven voordat een concept werd opgeslagen
Kalender: FileLink UI-fixes voor Caldav-kalenders
Terugkerende taken werden altijd als onvolledig aangemerkt; kan geen filters gebruiken
Verschillende UI-widgets werken niet
Donkere thema-verbeteringen
Extensiebeheer ontbrak de link naar de webpagina voor add-onondersteuning
  • CardDAV address books now support OAuth2 and Google Contacts.
Changes
  • Thunderbird will no longer allow installation of addons that use legacy APIs
Fixes:
  • Send message button sometimes remained enabled when it should be disabled
  • Pressing command+enter to send a message on macOS did not work
  • OpenPGP: Failed to save attachments that contained binary data after decryption
  • Global search UI fixes
  • Various theme and color fixes to improve ease of use
Veranderingen

MailExtensions: browserAction, composeAction en messageDisplayAction werkbalkknoppen ondersteunen nu label en default_label eigenschappen

Oplossingen:

Het uitvoeren van een snelle zoekopdracht die geen resultaten opleverde, bood niet aan om deze opnieuw uit te voeren als een algemene zoekopdracht
Oplossingen voor de werkbalk voor het zoeken naar berichten
Zeer lange onderwerpregels vervormden de berichtopmaak en gaven vensters weer, waardoor ze onbruikbaar werden
Opstelvenster: adressen van ontvangers die nog niet automatisch waren ingevuld, gingen verloren wanneer op de knop Verzenden werd geklikt
Opstelvenster: Nieuw bericht wordt niet langer gemarkeerd als "gewijzigd", alleen maar door uit het ontvanger veld te tikken zonder iets te bewerken
Reparaties voor automatisch opsporen van accounts bij gebruik van MS Exchange-servers
Fix voor stabiliteit van LDAP-adresboek
Berichten met ongeldige vcard-bijlagen werden niet gemarkeerd als gelezen wanneer ze in het voorbeeldvenster werden bekeken
Chat: kan geen uitzonderingen voor TLS-certificaten toevoegen voor XMPP-verbindingen
Kalender: de systeem tijdzone is niet altijd correct gedetecteerd
Kalender: Beschrijvingen waren soms blanco bij het bewerken van een enkel exemplaar van een zich herhalende gebeurtenis
Diverse bugfixes voor afdrukken
Visuele consistentie en thema-verbeteringen
Wat is er nieuw

MailExtensions: browser.windows.openDefaultBrowser () toegevoegd

Veranderingen

Thunderbird toont nu alleen indicaties voor overschrijding van quota in het hoofdvenster
MailExtensions: menu's API ingeschakeld in berichten die worden opgesteld
MailExtensions: eer allowScriptsToClose-argument in windows.create API-functie
MailExtensions: API's die een account-ID hebben geretourneerd, weerspiegelen het account waartoe het bericht behoort, niet wat is opgeslagen in berichtkoppen

Oplossingen

Sneltoets voor het wisselen van bericht "gelezen" status niet weergegeven in menu's
OpenPGP: na het importeren van een geheime sleutel, toonde Key Manager eigenschappen van de verkeerde sleutel
OpenPGP: Inline PGP parsing verbeteringen
OpenPGP: het online ontdekken van sleutels via Key Manager mislukte soms op Linux
OpenPGP: gecodeerde bijlage "Decoderen en openen / opslaan als" werkte niet
OpenPGP: het importeren van sleutels is mislukt op macOS
OpenPGP: verificatie van duidelijk ondertekende UTF-8-tekst is mislukt
Adresboek: sommige kolommen toonden ten onrechte geen gegevens
Adresboek: de adresboekweergave is niet bijgewerkt na het wijzigen van het naamformaat in het menu
Agenda: kan een ICS-bestand niet importeren in een CalDAV-agenda
Kalender: twee "Home" -agenda's waren zichtbaar op een nieuw profiel
Kalender: donker thema was onvolledig op Linux
Het donkere thema is niet van toepassing op pop-ups met nieuwe e-mailmeldingen
Mappictogram, berichtenlijst en visuele verbeteringen aan de zijbalk van contactpersonen
MailExtensions: HTTP-vernieuwing in de inhoudtabbladen van de browser werkte niet
MailExtensions: messageDisplayScripts kan niet worden uitgevoerd in het hoofdvenster
Wat is er nieuw:

OpenPGP: optie toegevoegd om versleuteling van e-mailonderwerp uit te schakelen

Veranderingen

OpenPGP openbare sleutelimport ondersteunt nu selectie van meerdere bestanden en het in bulk accepteren van geïmporteerde sleutels
MailExtensions: getComposeDetails zal wachten op de "compose-editor-ready" gebeurtenis

Oplossingen:

Het nieuwe e-mailpictogram is bij het afsluiten niet verwijderd uit het systeemvak
'Antwoorden plaatsen in de map van het bericht waarop wordt gereageerd' werkte niet bij gebruik van 'Antwoordenlijst'
Thunderbird respecteerde de optie "Zoekopdracht uitvoeren op server" niet bij het zoeken naar berichten
Markeringskleur voor mappen met ongelezen berichten was niet zichtbaar in een donker thema
OpenPGP: sleutel ontbrak in Key Manager
OpenPGP: optie om sleutels van het klembord te importeren is altijd uitgeschakeld
De "Link" -knop op de grote informatiebalk van bijlagen kon de Filelink-sectie niet openen in Opties als de gebruiker Filelink nog niet had geconfigureerd
Adresboek: het afdrukken van leden van een mailinglijst resulteerde in onjuiste uitvoer
Kan geen verbinding maken met LDAP-servers die zijn geconfigureerd met een zelf ondertekend SSL-certificaat
Auto config via LDAP werkte niet zoals verwacht
Kalender: als u op Ctrl-Enter drukt in het dialoogvenster voor nieuwe gebeurtenissen, worden dubbele gebeurtenissen gemaakt
Diverse beveiligingsoplossingen
Wat is er nieuw:

OpenPGP: optie toegevoegd om het koppelen van de openbare sleutel aan een ondertekend bericht uit te schakelen
MailExtensions: "compose_attachments" context toegevoegd aan Menu's API
MailExtensions: Menu's API nu beschikbaar voor weergegeven berichten

Veranderingen:

MailExtensions: browser.tabs.create wacht nu op de gebeurtenis "mail-delayed-startup-finish"
OpenPGP: ondersteuning voor inline PGP-berichten verbeterd
OpenPGP: dialoogvenster Berichtbeveiliging toonde niet-geverifieerde sleutels als niet beschikbaar
Chat: menu-item nieuw chatcontact werkte niet
Diverse thema- en bruikbaarheidsverbeteringen
Oplossingen:

De gebruikersinterface was inconsistent bij het overschakelen van het standaardthema naar het donkere thema en terug naar het standaardthema
Het e-mailonderwerp verdwijnt wanneer u er met de muis overheen beweegt bij gebruik van het Windows 7 Classic-thema

Bekende problemen:

De berichtenlijst is niet gefocust bij het opstarten
Bovenaan Onderaan