Over de verschillende DVD formaten (info)

Status
Niet open voor verdere reacties.

®DaddyCool

PCT Lid
Uitleg over DVD formaten

Het is rond en heeft ongelooflijk veel mogelijkheden : wat is het?

De Digital Versatile Disc (DVD), is in principe met de CD vergelijkbaar: ze is rond met 12 cm doorsnede en bestaat uit meerdere lagen. Tot zover....
Naast de kleef- bescherm en substraatslagen, zijn de opslag- en de reflectielaag de belangrijksten. Op de opslaglaag, ook "layer" genoemd, zijn de data (zoals bij de CD of de LP) in een lange spiraalvormige track geordend.

Bij geperste DVD's worden verdiepingen in een transparante opslagschijf aangebracht. Op deze wordt vervolgens een reflekterende aluminiumlaag aangebracht. Daarover komt vervolgens een laag beschermlak (deze zijde is daarom de "gevoelig").
De verdiepingen (pits) reflekteren het licht slechter als het omgevingsoppervlak (land). Een laser stelt haar focus op de schijf en leest de wisseling op locaties die het licht goed of slecht reflekteren.

De wisseling van de reflectie-eigenschap wordt als wisselwerking van 0 en 1 geinterpreteerd: de tijd tussen twee zulke wissels geeft het aantal van nullen of eenen aan.
Om een hoge opslag capaciteit te bereiken, dienen de informatie-pits op de opslaglaag kleiner worden en tesamen gesperst worden.
Dankzij de nieuwe lasertechniek (kortgolvig licht) kon men de pits op de DVD kleiner maken als op de CD en de spiralen, waarin ze geordend zijn, enger krijgen.
Zijn de groefjes op een CD nog 1,6 duizendste milimeter van elkaar verwijderd, zo is de afstand op een DVD tot 0,74 µ gekrompen. De duidelijk engere spoorafstand zorgt voor een hogere data-dichtheid; dus meer plaats op de schijf.

Een disc is niet zomaar de eerste de beste disc?

U hebt waarschijnlijk ook al voor de keuze gestaan, wat voor schijf het nou precies moet zijn: er zijn er namelijk heel wat op de markt. De keuze ligt tegenwoordig bij Double Layer en Single Layer, een of twee-zijdige DVD´s.
Er zijn DVD-R´s, RW´s, ROM´s en ga zo maar verder...
Wat betekent dit eigenlijk?

De DVD formaten zijn zoals bij de CD-rom in "boeken (books)" ingedeeld. De verschillende DVD-standaards worden door het logo
dat ze dragen ingedeeld.

Verschilllende formaten zijn dan weer naar verscheidene grootte geordend (bv. DVD-5, DVD-9), voortgebracht uit de combinatie van diameter, zijden- en layer-aantal.
Naarmate de opbouw zijn er vier verschillende manieren van opbouw in de DVD-familie:

DVD-5

Met haar eenvoudige opbouw is de DVD-5 de basisversie van de familie. Ze kan 4,38 GB aan en bestaat zoals alle DVD´s uit twee substraatlagen. De disc heeft enkel een data-laag(volreflekterende Layer) die de laserstraal reflekteert.
Bij de DVD-5 wordt een zijde en een laag beschreven, vandaar de bijnaam: "Single Sided" en "Single Layer".De bovenste substraatslaag dient enkel voor de stabilisering.


DVD-9

De DVD-9 wordt zoals de DVD-5 eenzijdig beschreven, maar heeft echter twee data-lagen (Single Sided/Dual Layer).
Bovenop de volreflekterende laag (layer) ligt hier nog een goudkleurige semi-transparente layer. De laser tast eerst door de semi-transparente layer daaronder liggende volreflekterende layer, van binnen naar buiten af.

Aansluitend wordt de laser op de tweede layer (laag) gefocust. Deze wordt nu van buiten naar binnen gelezen. Daardoor bereikt de DVD-9 met haar 7,95 GB, bijna de dubbele opslagcapaciteit van de DVD-5, met slechts een laag. Daardoor is ze geschikt voor uitgebreidere DVD projekten met hogere datarate, films met extreme lengte of multimedia gebruik.

DVD-10

De grote broer van de DVD-5 werkt ook enkel met een enkele volreflekterende layer (laag). Deze is op beide zijden van de schijf aangebracht. Daardoor wordt de dubbele opslagcapaciteit bereikt: 8,76 GB!


DVD-18

De grootste in de familie is de DVD-9 met twee zijden. Deze disc heeft dus twee zijden met twee data-lagen.
Zoals de DVD-10 moet ze na het vervolledigen van de eerste zijde omgedraaid worden en beschikt over plaats voor ca. 16 GB data.
Ze is in het bijzonder geschikt voor "Hybrid DVD", dus speelfilm/speelcombinaties of speelfilms met extreme lengte.

Deze DVD types tot nu toe enkel als DVD-ROM (Read Only Memory) te verkrijgen. Wij kennen ze als voorbeschreven film-, speel- of multimedia DVD´s. Deze kunnen niet beschreven worden.
DVD´s van het type DVD-5 zijn er ook als beschrijfbare en her-beschrijfbare schijfjes. Nu is ook (mits de zogenaamde "kinderziektes") de DVD-9 (Dual Layer) technologie te verkrijgen. Ze kan tot 7,95 GB data aan.


"Plus" of "Min"?

Voor het schrijven van DVD's bestaat er helaas nog geen eenduidige standaard. Meteen (helaas niet meteen onderling komaptibele) formaten dingen om de gunst van de consument:

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW en DVD-RAM

Ondanks gelijkaardige technologie eist elk formaat haar speciale werkwijze en schrijftechniek.

Bijna alle fabrikanten hebben inmiddels hun DVD-stations geoptimeerd en de kompatibiliteit met de beschrijfbare DVD media verhoogt.
Zelfgebrande DVDs kunnen echter bij enige (eerder oudere) stations nog altijd voor problemen zorgen.
93 procent van de DVD-Players kunnen DVD+R aan, ongeveer 2 procent minder als bij de DVD-R.

De strijd voor het ultieme formaat is voor de koper lastig en blijft nog altijd voortduren.
Welke standaard zich nu precies zal doorzetten blijft nog een kwestie van raden. De huidige tendens gaat eerder richting DVD+R/+RW. Slim alternatief is hier de DVD-brander die beide formaten ondersteund.
Alsof de verwarring inzake Plus en Min nog niet ingewikkeld genoeg was, werkt men nu al vlijtig aan de verdere ontwikkeling van 2 andere formaten: De volgende ronde in de boksring der standaarden ligt bij de DVD-navolgers "Advanced Optical Disc" en haar concurrente: "Blu-ray".
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan