Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,
Nijltjetweety vraagt me om een logje te plaatsen omdat ik steeds maar problemen heb met pc.
Ik heb problemen met de Vista update's en kan sp1 niet installeren.
Ik heb geprobeert een slipstream te maken met vLite maar na een tijdje start pc
gewoon opnieuw op en is de slipstream afgebroken.
Mijn knipprogramma van Vista werkt ook niet goed. Kan wel knippen maar als ik het wil
opslaan opent hij geen venster om naam en plaats te zetten om op te slaan.
Heb intussen al gescand op virussen maar niets gevonden. (bitdefender)
Het logje plaats ik hier omdat het hier de plaats is.
zie vorig onderwerp : http://www.pctuts.be/f144/slipstreamen-vista-sp1-23032.html

Het logje :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 9:00:16, on 17/05/2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
D:\Program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\mobsync.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
D:\Program files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe
D:\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad Online
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IRIS_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = D:\Program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - SOFTWIN S.R.L - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

--
End of file - 6351 bytes


Hopelijk vinden jullie wat er mis is.

;!
 
Hoi,

dit logje ziet er goed uit hoor!! Nu, ik ben niet zo goed thuis in Vista maar deze post: Pctuts.be - Enkele bericht bekijken - Windows Vista Slipstreamen Vista + Sp1 baart me toch zorgen hoor. Er word geen enkele driver gedetecteerd. Ik zou, als ik u was, terug gaan naar de winkel en mijn probleem uitleggen. Als ze goede service leveren gaan ze zorgen dat het in orde komt en SP1 erop plaatsen.

Maar doe voor mij eens volgende:

open HijackThis, klik op de "config" button, nu op de "misc tools" button en dan op "open uninstall manager". Bewaar deze log voor mij.

Nu,

Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) via hier of hier.
 • Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
  • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  • Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten. (Zie verder)
  • De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
  • Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord, samen met de uninstall log.
  Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
  Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
 
Hierbij beide logjes.


Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
Database versie: 758

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 40192
Verstreken tijd: 6 minute(s), 46 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 6
Registerwaarden geïnfecteerd: 1
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\Software\dpcproxy (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\logons (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\Software\uninstall (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\typelib (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SYSTEM\currentcontrolset\Services\iTunesMusic (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SYSTEM\currentcontrolset\Services\rdriv (Fake.Dropped.Malware) -> No action taken.

Registerwaarden geïnfecteerd:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\SystemCheck2 (Trojan.Agent) -> No action taken.

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1)
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Reader 8.1.0 - Nederlands
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
Ashampoo UnInstaller Platinum 2.81
BitDefender Antivirus v10
CDDRV_Installer
DVDFab HD Decrypter 4.1.0.2
EVEREST Home Edition v2.20
Favorit
FireTune
FrostWire 4.13.5
HijackThis 2.0.2
ImTOO DVD to WMV Converter
IrfanView (remove only)
iTunes
IZArc 3.81
Java(TM) 6 Update 5
KhalInstallWrapper
Logitech SetPoint
Messenger Plus! Live
Microsoft Office Access MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Excel MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Professional Plus 2007
Microsoft Office Professional Plus 2007
Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proofing (Dutch) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Shared MUI (Dutch) 2007
Microsoft Office Word MUI (Dutch) 2007
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Mozilla Firefox (2.0.0.14)
Mozilla Firefox (3.0b5)
MSXML 4.0 SP2 (KB936181)
MSXML 4.0 SP2 (KB941833)
Nero 8
neroxml
NVIDIA Drivers
Photo! Editor 1.0 Beta
Plato Video To 3GP Converter 4.78
Polar ProTrainer
QuickTime
Samsung CLX-3160 Series
save2pc Light 3.20
Security Update for CAPICOM (KB931906)
Security Update for CAPICOM (KB931906)
Security Update for Excel 2007 (KB946974)
Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB950114)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB951808)
Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB950113)
Security Update for Office 2007 (KB947801)
Security Update for Outlook 2007 (KB946983)
SmarThru 4
SmarThru PC Fax
Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb950378)
Vista Shortcut Manager
vLite
Windows Live aanmeldhulp
Windows Live installer
Windows Live Mail
Windows Live Messenger
Windows Media Player Firefox Plugin
 
Hoi,

doe nu nog eens de scan met MBAM maar zorg ervoor dat je op "verwijder alle" klikt na het zien van het log!! Nu heb je dat niet gedaan.--> No action taken. En post deze log samen met een nieuw HijackThis log.
 
Malwarebytes' Anti-Malware 1.12
Database versie: 758

Scan type: Snelle Scan
Objecten gescand: 40180
Verstreken tijd: 4 minute(s), 38 second(s)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata bestanden geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 0

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Registerdata bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)

Bestanden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige items gevonden)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:58:46, on 17/05/2008
Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
D:\Program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
c:\program files\softwin\bitdefender10\bdmcon.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
D:\Program files\Mozilla Firefox 3 Beta 5\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\DllHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Het Nieuwsblad Online
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = MSN.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = Live Search
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = Live Search
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = MSN.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] c:\PROGRA~1\softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IRIS_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-3160 Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = D:\Program files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx
O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe
O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - SOFTWIN S.R.L. - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - SOFTWIN S.R.L - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

--
End of file - 6408 bytes
 
Heb juist op laptop van schoonbroer de slipstream willen doen maar is zelfde.
Als hij begint aan de sp1 dan herstart de pc na een 2a3 tal min. gewoon.
Dus sta even ver als met mijn eigen pc.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan Onderaan